TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Sư Tử
 • 2 Sói Đỏ Ht-
 • 3 Đăng Khôi
 • 4 Duy Vu Duc Anh
 • 5 Huy Hoang
-40%

Acc LMHT #5504

Acc LMHT #5504

 • Rank: Thách đấu
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 164
 • Bảng Ngọc: 3
1.200.000đ
 • Rank: Thách đấu
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 164

MUA NGAY

-40%

Acc LMHT #7343

Acc LMHT #7343

 • Rank: Kim cương
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 143
 • Bảng Ngọc: 0
1.200.000đ
 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 143

MUA NGAY