TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Phương Cúi
 • 2 Nexus Phạm
 • 3 Đoàn Hưng
 • 4 Anh Sâm
 • 5 Gaming Cậu Vàng

ƯU TIÊN THẺ VIETTEL NHÉ

-30%

Acc LOL #2317

Acc LOL #2317

 • Rank: Cao thủ
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 474
 • Bảng Ngọc: 0
2.800.000đ
 • Rank: Cao thủ
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 474

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #1851

Acc LOL #1851

 • Rank: Kim cương
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 361
 • Bảng Ngọc: 0
2.240.000đ
 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 361

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #1848

Acc LOL #1848

 • Rank: Vàng
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 605
 • Bảng Ngọc: 0
3.500.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 605

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #1067

Acc LOL #1067

 • Rank: Bạch Kim
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 196
 • Bảng Ngọc: 0
1.190.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 196

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #617

Acc LOL #617

 • Rank: Vàng
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 186
 • Bảng Ngọc: 0
1.050.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 186

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #648

Acc LOL #648

 • Rank: Vàng
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 195
 • Bảng Ngọc: 0
1.050.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 195

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #606

Acc LOL #606

 • Rank: Bạch Kim
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 338
 • Bảng Ngọc: 0
2.100.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 338

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #607

Acc LOL #607

 • Rank: Bạc
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 276
 • Bảng Ngọc: 0
1.400.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 276

MUA NGAY

-30%

Acc LOL #608

Acc LOL #608

 • Rank: Vàng
 • Khung: Chưa
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 231
 • Bảng Ngọc: 0
1.400.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 231

MUA NGAY